Gebruiksvoorwaarden

Regel 1

Een bestelling is slechts definitief als de betaling voor het bestelde is voldaan.

Regel 2

Sportmediashop is gerechtigd de bestelling te annuleren en het gestorte bedrag te
retourneren als ze niet in staat is te leveren i.v.m. de situatie: uitverkocht.

Regel 3

Sportmediashop is niet aansprakelijk voor geleverde informatie omtrent uitvoering
welke door derden is verstrekt en derhalve in vertrouwen op de andere informatie op
haar site is doorgegeven.

Regel 4

Geschillen dienen in eerste instantie in goed overleg besproken te worden
alvorens tot verdere stappen wordt overgegaan.

Regel 5

In alle gevallen onvolkomenheden zijn de wettelijke bepalingen dienaangaande van
toepassing.